Fruchtgemüse 16 von 1346

Auberginen Lebenshilfe regio
 • ECS
 • Biol
6,69 € * / kg
Avocado " Hass"
 •  
 • EG-VO
1,79 € * / Stk
1 * Stk (1,79 € / Stk)
Gurke Minigurke regio
 •  
 • EG-VO
6,99 € * / kg
1 * kg (6,99 € / Stk)
Gurke Schlangengurke
 •  
 • EG-VO
1,36 € * / Stk
1 * Stk (1,36 € / stk)
Gurke Schlangengurke regional
 • Lebenshilfe
 • Bio Austria
2,19 € * / Stück
1 * Stück (2,19 € / 1)
Paprika gelb
 •  
 • EG-VO
7,99 € * / kg
Paprika grün
 •  
 • EG-VO
6,49 € * / kg
1 * kg (6,49 € / Stk)
Paprika rot
 •  
 • EG-VO
7,99 € * / kg
1 * kg (7,99 € / Stk)
Paprika Spitzpaprika rot
 •  
 • EG-VO
8,90 € * / kg
1 * kg (8,90 € / 1 kg)
Pepperoni mild
 •  
 • Bio Austria
0,39 € * / Stk
1 * Stk (0,39 € / stk)
Pepperoni scharf
 •  
 • Bio Austria
0,39 € * / Stk
1 * Stk (0,39 € / stk)
Tomate Cherrystrauchtomate
 •  
 • EG-VO
5,49 € * / kg
1 * kg (5,49 € / Stk)
Tomate Strauchtomate
 •  
 • EG-VO
3,99 € * / kg
1 * kg (3,99 € / Stk)
Tomate "Fleischtomate"
 •  
 •  
4,41 € * / kg
1 * kg (4,41 € / Stk)
Tomate rund
 •  
 • EG-VO
2,99 € * / kg
1 * kg (2,99 € / 1 kg)
Zucchini regional
 •  
 • EG-VO
3,39 € * / kg